3D

Visualisering

Effektiva beslutsunderlag/presentationsmaterial som ger en tydlig bild av visionen – för hela miljöer, specifik del, inredning eller kök. Är du i behov av underlag för bygglov utför vi även bildmontage med tänkt om-/tillbyggnad, som t ex uterum eller ny skyltning av fasad, i befintligt miljöfoto.