Restaurang och storkök

Köksprojektering

Bygglovshandlingar

Serveringstillstånd

Tillgänglighetsanpassning

Dags att skapa en inbjudande uteservering!

Vi hjälper dig från planering till premiär.

Nu är det hög tid att flytta uppmärksamheten till utsidan. Det måste inte vara storslaget och tidsödande, men det lönar sig att få till rätt flöde, funktioner och en iögonfallande inredning som lockar gästerna.

Vi hjälper dig med idéer, möbler, belysning, växter, värme och det där ”piffet”, som är så viktigt för upplevelsen. Kanske behöver dina planteringar få nytt liv efter vintern?

Låt uteserveringen blir en naturlig förlängning av din restaurang. 

Vad behöver du för att skapa en trivsam uteservering?

  • Kreativa, nya idéer
  • Råd kring regler
  • Ritningar
  • Hitta rätt stil/känsla 
  • Inredning; möbler, belysning, växter etc.
  • 3D visualisering
  • Tillverkningsritningar
  • Inköp av inredning
  • Plantering av växter
  • Styling / Iordningsställande på plats

Frågor och svar om byggnation av uteservering

 
För att ha en uteservering behöver du ansöka om olika tillstånd. Du behöver bl a ansöka om att få ställa dina möbler på offentlig plats. Det gör du hos polismyndigheten. Du behöver också lämna in ritningar för olika ändamål. Handlingar som gäller serveringstillstånd uteservering ska lämnas in till tillståndsmyndigheten. För restaurang med uteservering behöver du t ex en ritning i A4 el A3, skala 1:100. Möbleringsplan, antal sittplatser, ev bardisk och scen placering, läge i förhållande till restaurangen och hur avgränsningen ska se ut och placeras.
Alla ansökningar är unika beroende på uteserveringens plats, storlek och behov. På kommunens sida finns mer information. Du kan också kontakta oss.
 

Sommarsäsongen för uteserveringar är 1 april – 31 oktober.

Din uteservering ska placeras i direkt anslutning till eller nära din lokal, som en fristående enhet eller foodtruck. Storleken ska följa lokalens innermått. Blomlådor och menyskyltar får inte placeras utanför den ytan som godkänts i polistillstånd och eventuellt bygglov. 
Reglerna skiljer sig från kommun till kommun, plats m m, så du behöver kontrollera vad som gäller för just din verksamhet. 

Det är viktigt att ta hänsyn till personer med nedsatt syn eller rörelseförmåga, gående med barnvagn, rullator m m. Grundregeln för uteservering under sommarsäsongen är att det bör finnas en minst 2 meter bred gångbana, fri från hinder mellan uteservering och körbana.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi sitter ovanför Klippans Konstcafé med en härlig utsikt över Göteborgs hamninlopp. Välkommen upp för att diskutera ditt nästa projekt.

Lokalito AB
Banehagsgatan 15
414 51 Göteborg
Sweden