Restaurang och storkök

Köksprojektering

Bygglovshandlingar

Serveringstillstånd

Tillgänglighetsanpassning

Råd och ritningar kring bygglov

Vi upprättar underlag för publika ytor

Om du planerar att bygga en ny lokal eller göra om- eller tillbyggnader av en befintlig lokal, kan du behöva söka bygglov. 

Vi har kunskap om bygglov, tillgänglighet, serveringstillstånd, skyltning etc kring restaurangverksamhet och kan ta fram de handlingar och ritningar som behövs.  

Tillgänglighet

Entré- och kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I möjligaste mån också utformas utan nivåskillnader. Om kundtoalett erbjuds finns det regler kring storlek och utrustning. 

Vi hjälper er med råd och lösningar.

Serveringstillstånd

Ansökan ska innehålla flera olika handlingar för att få serveringstillstånd (ägarförhållanden, hyreskontrakt, meny, finansieringsplan m m). På din kommuns sida kan du läsa om vad som gäller mer specifikt, beroende på kommun och typ av ärendet.

Till din ansökan om serveringstillstånd ska du bifoga specifika ritningar av restaurangen:

  • I format A4 eller A3.
  • Skala 1:100 
  • Möbleringsplan med antal sittplatser och bord
  • Eventuell bardisk och/eller scen ska finnas med på ritningen.
  • Tydligt och detaljerat visa alla utrymningsvägar som finns i serveringslokalen på ritning.
  • Har restaurangen flera plan, ska ritningar upprättas för varje våning.

Bygglov för fasadskyltning

Inom ett område med detaljplan behöver man ansöka om bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller en ljusanordning. Med skylt menas i korthet skyltar, tavlor, bildskärmar, flaggor, vepor och ljusprojektioner som förmedlar reklam, information eller liknande.

Behöver du bygglovsritningar för skylt, ta kontakt med oss. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi sitter ovanför Klippans Konstcafé med en härlig utsikt över Göteborgs hamninlopp. Välkommen upp för att diskutera ditt nästa projekt.

Lokalito AB
Banehagsgatan 15
414 51 Göteborg
Sweden