Storköksprojektering – vi optimerar din lokal med rätt flöde och funktioner

Lokalito har lång erfarenhet av att rita storkök och restauranger och vet vad som behövs för att optimera en yta. Vi projekterar större och mindre kök. Allt från skolor/förskolor, saluhallar, flygplatser och hotell till den lokala restaurangen eller caféet.

Vår specialkunskap gör att vi ofta anlitas som extern konsult för t ex arkitektbyråer, kommuner, byggföretag och företag som säljer restaurangutrustning,

Våra tjänster:

• Kökslayouter
• Elevationer
• Installationshandlingar
• Utrustningslistor
• Expertråd
• Bygglovshandlingar för ny- om- och tillbyggnad
• Befintligt och blivande utförande
• Situationsplan/nybyggnadskarta, sektion, fasad
• Skyltning för bygglov
• Bildmontage till bygglovshandlingar

Vi projekterar kompletta handlingar för bygglov. 

Övriga tekniska ritningar

• Design- och konstruktionsritningar av speciallösningar,
t ex platsbyggd inredning, snickerier och miljöbelysning.