Saluhallar – storköksprojektering

Lokalito har genom åren haft det stora nöjet att vara ansvarig storkökskonsult för flera saluhallar. Exempel på detta är:

• Stora Saluhallen i Göteborg
Kville Saluhall på Hisingen i Göteborg
• Malmö Saluhall 

Gemensamt med dessa är utmaningen att tillgodose ett stort antal verksamheter med olika förutsättningar och utbud som skall samsas inom en och samma yta. Oftast bestående av små enheter där många funktioner skall få plats.

Här har vi jobbat fram handlingar som säkerställer dels de krav som livsmedelsförsäljning och tillverkning har, dels underlag för övriga projektörer såsom VS, V och EL.

Det roligaste med dessa projekt är att få vara med och skapa en helhet där både kundupplevelsen och verksamheten kräver stor omsorg i arbetet med både detaljer och optimering av ytor.