Restaurang och storkök

Köksprojektering

Bygglovshandlingar

Serveringstillstånd

Tillgänglighetsanpassning

Dags att bygga uteservering?

Vi hjälper dig från bygglov till premiär

Nu är det hög tid att skapa en intresseväckande uteservering. Det måste inte vara dyrt och storslaget, men det lönar sig att få till rätt flöde, funktioner och en iögonfallande inredning som lockar gäster.

Vi hjälper dig med regler, planlösning, inredning, tillverkningsritningar, inköp och styling på plats. Låt uteserveringen blir en naturlig förlängning av din restaurang. Välj de delar du önskar, vi utgår alltid från dina behov och mål.

Vad behöver du för att skapa en trivsam uteservering?

  • Uppmätning 
  • Råd kring regler
  • Bygglovshandlingar
  • Planritning
  • Stil, känsla 
  • Inredningval; möbler, belysning, växter etc.
  • 3D visualisering
  • Tillverkningsritningar
  • Inköp av inredning
  • Iordningsställande på plats

Frågor och svar om byggnation av uteservering

För att ha en uteservering behöver du ansöka om olika tillstånd. Du behöver bl a ansöka om att få ställa dina möbler på offentlig plats. Det gör du hos polismyndigheten. Du behöver också lämna in ritningar för olika ändamål. Handlingar som gäller serveringstillstånd uteservering ska lämnas in till tillståndsmyndigheten. För restaurang med sommaruteservering behöver du en ritning i A4 el A3, skala 1:100. Möbleringsplan, antal sittplatser, ev bardisk och scen placering, läge i förhållande till restaurangen och hur avgränsningen ska se ut och placeras.
Alla ansökningar är unika beroende på uteserveringens plats, storlek och behov. På kommunens sida finns mer information. Du kan också kontakta oss.
 

Sommarsäsongen för uteserveringar är 1 april – 31 oktober.

Din uteservering ska placeras i direkt anslutning till eller nära din lokal, som en fristående enhet eller foodtruck. Storleken ska vara proportionerlig i förhållande till din lokal. Blomlådor och menyskyltar får inte placeras utanför den ytan som godkänts i polistillstånd och eventuellt bygglov. 
Reglerna skiljer sig från kommun till kommun, plats m m, så du behöver kontrollera vad som gäller för just din verksamhet. 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till personer med nedsatt syn eller rörelseförmåga, gående med barnvagn, rullator m m. Grundregeln för uteservering under sommarsäsongen är att det bör finnas en minst 2 meter bred gångbana, fri från hinder mellan uteservering och körbana.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi sitter ovanför Klippans Konstcafé med en härlig utsikt över Göteborgs hamninlopp. Välkommen upp för att diskutera ditt nästa projekt.

Lokalito AB
Banehagsgatan 15
414 51 Göteborg
Sweden